16 65%

Nếu bạn cố gắng hết sức, bạn sẽ tìm thấy một người tốt. Ở một nơi nào đó trong trái tim bạn, Mako’ đã trở thành một người nổi tiếng với một cuộc hôn nhân bóng và đưa ra lời khuyên từ phía trên.. Bạn thân nhất của Envy ‘Lena’ đã tập hợp những người bạn thương và lấy trả thù. Lập kế hoạch thay thế bánh xe Lúc nào tôi cũng ghét anh rồi. Tôi phát bệnh quá đi mất… Đầu óc tôi không thể bắt kịp hành động phản bội đột ngột, và những người đàn ông buộc tôi phải phạm tội. “Không bao giờ tha thứ!” Trái tim của đàn ông càng bùng cháy, những hành vi lén lút càng nóng lên…