51 60%

Mười năm đã trôi qua kể từ khi con trai tôi Masahiro là học sinh Tôi rất an toàn Tôi nghĩ về con trai và con trai tôi, và tôi đã hoàn toàn ích kỷ … Mẹ, con đã làm điều đó cho bạn, và tôi cảm thấy có trách nhiệm, tôi rơi, tôi đã, tôi đã