9 68%

Tôi sẽ nghỉ hưu vào tháng tới. Tôi còn có thể gặp Giám đốc Tachibana bao nhiêu lần nữa đây? Khi nghĩ về điều đó, tôi nóng lòng muốn giữ mọi thứ về Giám đốc Tachibana trong tâm trí mình. Phòng quản lý, nhà vệ sinh nữ, v.v … Tôi lắp camera ẩn và rất thích Quản lý Tachibana. …Tuy nhiên, khoảnh khắc hạnh phúc của tôi đột nhiên kết thúc. Đột nhiên, anh chú ý tới chiếc camera mà đạo diễn Tachibana đã lắp đặt.