12 25%

Người bạn thân nhất của tôi, người bị lỡ chuyến tàu cuối cùng đã ở nhà và lăn bánh nhiều giờ cho đến sáng! Sau đó, anh ấy trốn bạn gái đến đón anh ấy vào buổi sáng và không bao giờ quay lại với anh ấy.
Và tôi đã cố gắng về nhà một mình, nói “Quên chuyện hôm qua đi … nhưng tôi không muốn, và tôi lại đẩy nó xuống! Sự tương thích mà chúng tôi đã yêu cầu đêm qua là rất tốt. Anh ấy ghét câu “Không còn tốt nữa…” trong miệng, nhưng cuối cùng anh ấy đã chìm vào cuộc vui và gọi cho con cặc của tôi! Cuối cùng, anh ấy còn nói sẽ chia tay bạn gái. Trở thành người yêu thích của Mao..