23 71%

Trong kỳ nghỉ của Obons, tôi quyết định đến nhà bố mẹ cô ấy trong khi đính hôn. Tôi đã nghe nói về nó, nhưng không có cửa hàng nào xung quanh, mà họ ở nông thôn. Chỉ có em gái của anh ấy … Ayaharu chào tôi. Có vẻ như bố mẹ tôi đã hiểu nhầm chương trình và đi du lịch. Tôi đã mất tốc độ, nhưng … tôi không quan tâm đến nó nữa. Đầu tôi chỉ toàn là Ayaharu-san.