37 57%

Đó là điều tôi không thể tha thứ cho chồng mình, Kenichi. Khi tôi gọi là cấp dưới của tôi ở nhà, tôi đã nói chuyện với vợ tôi Satomi. Tôi rất ghen tị với hai người đàn ông, họ đã trở thành một cặp. Kenichi quyết định hỏi cấp dưới của mình để tranh luận nếu Satomi thực sự quan tâm đến cấp dưới của mình …