28 40%

Shion Yumi một chuyến về quê và đáng nhớ khi cô gặp lại bạn thân củ của mình, và cô rất vui khi anh ta đến nhà mình chơi nhưng không ngờ sự thật là muốn đạt được cơ thể của cô..