13 67%

Hiroko đi học để đủ tiêu chuẩn trở thành nhân viên vệ sinh nha khoa trong khi làm trợ lý tại một phòng khám nha khoa. Tại phòng khám nơi tôi làm việc, con trai của giám đốc, Takashi, thậm chí không làm việc và chỉ nói chuyện. Trong giờ nghỉ trưa một ngày bận rộn, bạn đến văn phòng bác sĩ để làm sạch răng của bạn, nhưng bác sĩ đang bận trước hội nghị, và Hiroko không có lựa chọn nào khác ngoài việc coi đó như một thông lệ. Kể từ đó, bạn lấy việc dọn dẹp như một cái cớ để vượt mặt Hiroko.