2 90%

Tệ nhất là tôi ghét nó vì nó ở chung phòng với sếp của tôi. Thuốc ngủ chất thành đống, bị uống và bị đe dọa. Tôi sẽ làm bạn phát điên lên rất nhiều. Một dương vật đầy mồ hôi của một ông bố rác rưởi xấu xí tiếp tục cho đến sáng trong căn phòng có máy điều hòa hỏng! Một dương vật vô song mà không phai ngay cả khi bạn đặt nó ra! Phải không.. Bạn không thể chịu đựng được sao? Nhìn ngầu! Thôi buông đi! Khôngaaaaaaa!