21 48%

Tên sếp đồi bại uy hiếp cô nhân viên xinh đẹp..Cô là một người vợ tốt và tốt, một hôm chồng cô đưa ông chủ đến nhà để ăn tiệc, tên trộm đã yêu vợ của nhân viên của anh ta, anh ta cố gắng làm tổn thương cô ấy bằng cách giả vờ. Anh say quá ngủ không dậy, vợ đi làm về bỏ anh ở nhà một mình.