33 69%

Có một kẻ vượt ngục trong tin tức. Tôi nghĩ nó sẽ không liên quan đến tôi. Nó đã xảy ra. Nhìn lại người chồng yêu thích của tôi ,. Tôi đã bị ô nhiễm. Nó bị đàn áp mà không thể đánh bại sức mạnh của một con người và mang tính truyền giáo. Tôi bị đâm mạnh từ phía sau, và khi tôi nhận thấy, những thứ màu trắng đang tràn ra từ âm đạo của tôi. Cổ họng của tôi cũng bị phá hủy, và tôi tiếp tục bị cưỡng hiếp một cách tỉnh táo trong khi tìm cơ hội để trốn thoát.