11 67%

Haruka Takami làm trong một thẩm mỷ viên có tiếng, và tình cờ tôi đi ngang và vào quán để làm dịch vụ. Sau nhiều lần hỏi han thì biết rằng Haruka rất tội nghiệp và chúng tôi đã làm tình trong sung sướng tuyệt vời.