13 62%

Học sinh yêu thích của tôi là Hikari Ninomiya đã trở lại. Đây cũng là số mệnh sao. Lúc đó, tôi tuyệt vọng vì không nhận ra sự ưu ái của mình. Tôi biết rằng giáo viên không nên có sự ưu ái với học sinh của họ. Tuy nhiên, cô ấy đã là một phụ nữ trưởng thành. Không sao đâu … Tôi quyết định ngoan ngoãn để những điều mình mong muốn được nói với chính mình.