20 67%

Saki, người đã 5 năm trước khi chồng bà, sống một cách hòa bình với con trai bà. Gần đây, bà sợ con trai mình đến và bắt đầu tự hỏi liệu mình có bị ngược đãi hay không. Saki cuối cùng phát hiện ra rằng bạn học trung bình của mình là để đổ lỗi và gọi ông và thuyết phục anh ta dừng lại bắt nạt. Tuy nhiên, sự thiếu thốn đòi hỏi cơ thể của Saki phải ngừng bạo lực và quan hệ tình dục ở giữa như một cái giá. Saki, người không thể chịu sự đe dọa của bị xâm phạm hầu như mỗi ngày kể từ ngày hôm đó. Cuối cùng trước mặt con trai mình ….