20 58%

Một ngày tình cờ chồng của Nami và người bạn thân thời ấu thơ đến nhà và cô phải dè chừng anh bạn ấy. Bổng dưng cô cảm thấy đáng sợ hơn là anh ấy ở nhiều ngày làm cho cô không thể biết trước được..