24 73%

Đã hai năm kể từ khi tôi chuyển đến khu vực này với vợ tôi, Akari. Rõ ràng, một sự kiện cắm trại sẽ được tổ chức tại hiệp hội khu phố. Đó là hai đêm và ba ngày, và nó dường như được thực hiện vào các ngày trong tuần. Tôi nghi ngờ, nhưng hình như hầu hết các hội trong xóm đều tham gia, không đi làm được nên đành miễn cưỡng đưa tiễn vợ. Vào ngày hôm đó, khi tôi đi làm về, vợ tôi thông báo rằng có tổng cộng bốn người tham gia, vợ tôi và những người đàn ông của hội trong xóm. Hơn nữa, khi tôi nghe tin từ một cửa hàng bán báo trong khu phố rằng ba người họ có thói quen uống rượu xấu, sự lo lắng của tôi lên đến đỉnh điểm …