5 71%

Em lấy anh nhé Không sao đâu X1 mà buổi tối lạ quá. Hitomi luôn coi thường đồng nghiệp của chồng là Hosoda. Khi cô ấy không phải là một phụ nữ văn phòng của sứ đồ, cô ấy là người tồi tệ nhất có thể đã tấn công tình dục cô ấy. Tôi không muốn tham gia quá nhiều, Hitomi nói với chồng, lưu ý rằng cô đã mất bình tĩnh sau khi kết hôn với chồng mình. Tuy nhiên, Hosoda rất tức giận và đẩy mắt cô một cách thô bạo và thô bạo. Cô ấy có đôi mắt phản khángTôi không thể dịch cái này nhưng trái với lời nói của cô ấy, cô ấy mực nhiều lần …