5 76%

Đó là một ý kiến ​​hay. Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, cô ấy đã chán chồng, và tất nhiên là cô ấy vô dục. Khi tôi đang nhìn vào điện thoại thông minh của mình, tôi tìm thấy tên bạn trai cũ của anh ấy, và trong khi do dự, tôi đã liên lạc với anh ấy. Tôi biết rằng nếu tôi gặp anh ấy, tôi sẽ không thể rút lui. Bởi vì đó là một trận làm tình hay nhất từ ​​trước đến nay. Sau một thời gian dài làm tình với một người bạn trai cũ quen thuộc với tính cách và bản lĩnh của tôi, cuộc sống hàng ngày, lý trí và cảm xúc của tôi đều tan vỡ. Đúng hơn, tôi muốn bạn phá vỡ nó. Không ai có thể ngăn cản nó nữa.