53 56%

Eimi Fukada và chồng sống đang rất hạnh fuck. Vì bố chồng rất đang sung mãn nên thường quay tay và bắt gặp đứa con dâu xinh mơn mỡn nên muốn được chén một lần. Vài lần con dâu đi đung đưa sau đó thì ông bạo dạn cưỡng dâm và những lần nghiện sau đó.