4 88%

Bạn của mẹ tôi đã mời tôi đến một bữa tiệc uống rượu. Tôi ước mình có một cuộc sống tầm thường hàng ngày và một chút hạnh phúc, nhưng tôi đã tham gia với một chút nỗ lực. Tôi đã gặp anh ấy ở đó. Anh ta khác hẳn những người đàn ông mà anh ta từng gặp. Luôn phản bội và ném bỏ những kỳ vọng của tôi. Bất kể tôi đang làm gì, tôi bắt đầu nghĩ về anh ấy, và cuối cùng tôi trở nên nghiêm túc.