20 78%

Từ hôm đó trở đi, ngày nào tôi cũng đến thăm bạn bè. Tôi đã hỏi cô ấy nhiều lần và lần quan hệ tình dục đầu tiên của tôi hôm nay … Tôi phát điên lên. Tôi biết dì của tôi. Hầu như ngày nào tôi cũng nghe về loạt bài của bạn tôi … Dì tôi nghe lịch trình của chồng tôi … Thời gian khi nó trống rỗng Khi nó đã có, nó đã bị vỡ. Vài tháng sau, các cuộc gọi của dì tôi ngày càng nhiều …